Schooltijden

Schooltijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 14.15 uur.

Vakantierooster 2016 – 2017

Hieronder treft u een volledig overzicht van de schoolvakanties en vrije dagen in het huidige schooljaar aan.

   Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2016
   Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2017
   Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2017
   Paasmaandag 17 april 2017
   Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2017
   Hemelvaartweekend 25 en 26 mei 2017
   Pinksteren 5 juni 2017
    Zomervakantie  24 juli 2017 t/m 1 september 2017

 

 

 

Vrije dagen:

 

 

 

 31 oktober 2016 Studiedag. Alle leerlingen vrij.
  2 juni 2017  Studiedag. Alle leerlingen vrij.
  Donderdag 22 december: Kerstdiner: 17.30 – 19.00 uur.
 Donderdag 13 april 2017 Witte Donderdag: paasactiviteiten.

Specifiek voor groep 8: Donderdag 20 juli hebben de leerlingen alleen school van 10.30 – 12.00 uur (na de afscheidsavond)