De Vreedzame school

Wat is de Vreedzame school?

De vreedzame school is een programma voor basisscholen waarbij gewerkt wordt aan sociale competentie en democratisch burgerschap. Een belangrijk uitgangspunt is dat de school en de klas worden gezien als leefgemeenschap, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich gehoord en gezien voelen. Waarbij iedereen een stem krijgt en waarbij er geleerd wordt om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Iedereen voelt zich op deze manier verantwoordelijk voor elkaar en voor de school. Waarbij we open staan voor de verschillen tussen mensen.

De vreedzame school is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak waarin de kracht van kinderen (ouders en leerkrachten) centraal staat. Het lesprogramma is opgebouwd in 6 blokken waarin de kinderen sociale competenties leren.

 • We horen bij elkaar
 • We lossen conflicten zelf op
 • We hebben oor voor elkaar
 • We hebben hart voor elkaar
 • We dragen allemaal een steentje bij
 • We zijn allemaal anders

Belangrijke elementen van de vreedzame school:

 • De school heeft een grondwet met schoolregels, waar eenieder zich aan moet houden. De regels zijn bedacht door leerkrachten en gelden op centrale plekken in de school.
 • Iedere ochtend geven we alle kinderen een hand bij het binnenkomen. De leerkracht staat dan bij de deur.
 • Verschil tussen opstekers (complimenten) en afbrekers (iets onaardigs wat iemand zegt).
 • Iedere groep heeft eigen groepsafspraken. De afspraken zijn gemaakt door de groep en horen bij de groep.
 • Bij conflicthantering gebruiken we 3 petten. Rood (je reageert agressief, boos en gebruikt hierbij geweld of scheldwoorden), blauw (je negeert het en loopt er bij weg) en geel (je gaat op zoek naar een compromis en lost het op door in gesprek te gaan). Op de Hunenborg gebruiken we het liefst de gele pet.
 • Wanneer leerlingen een conflict (als je het niets met iemand eens bent) hebben mogen ze dit samen op lossen. Een ruzie (gebruik van geweld) wordt opgelost met behulp van een leerkracht. Er is een stappenplan voor het oplossen van conflicten en ruzies.
 • Hebben leerlingen hulp nodig bij het oplossen van een conflict (dus geen ruzie) dan kunnen zij een van onze mediatoren inzetten. Zij hebben hier een driedaagse cursus voor gevolgd. Tijdens de mediatie volgens zij een stappenplan
 • Kinderen die het gevoel van veiligheid van anderen schade toebrengen door hun houding of gedrag, waardoor een medeleerling en/of leerkracht zich onveilig voelen, kiezen er zelf voor om de verbinding met de groep te verbreken.