Peuterspeelschool

Ons IKC heeft een mooi en beredeneerd aanbod voor het jonge kind. IKC staat voor Integraal Kind centrum. IKC De Hunenborg is een peuterspeelschool, een basisschool en daarnaast organiseren we ook kinderopvang voor na schooltijd. 
Onze peuterspeelschool werkt volgens dezelfde visie en werkwijze als de basisschool. Er is een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters. Binnen ons IKC is veel aandacht voor taalontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen.

 

De drie groepen binnen onze peuterspeelschool zijn Groep Aap, Groep Beer en Groep Tijger. Elke groep heeft maximaal 15 kinderen. In de groepen zitten kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar Op elke groep werken twee pedagogisch medewerkers. Peuters gaan twee of vier dagdelen naar de peuterspeelschool. Om van de vier dagdelen gebruik te mogen maken is een verklaring nodig dat de kinderen hier recht op hebben. Dit kan bijvoorbeeld als de kinderen extra taalondersteuning nodig hebben. De verklaring wordt o.a. afgegeven door het consultatiebureau.

Van ouders wordt een bijdrage gevraagd. Ouders die werken hebben recht op kinderopvangtoeslag.

Op de website van Spring kunt u meer informatie vinden over de peuterspeelschool en de kosten.
Om direct aan te melden, klik hier

Uiteraard kunt u voor het aanmelden komen kennismaken en de school bekijken. Maar hiervoor een afspraak met Pascal van den Bos, directeur van IKC De Hunenborg. e-mail: pascal.vandenbos@symbiohengelo.nl  telefoonnummer: 074-2911629