Ouderraad

Alle ouders die de ouderbijdrage betalen zijn lid van de oudervereniging. Die ouders worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Zij beheren de ouderbijdrage, organiseren hiervan allerlei activiteiten voor de kinderen en dienen als klankbord voor directie en team.

Natuurlijk organiseert de ouderraad de activiteiten niet alleen. Samen met vele ouders van school worden bijvoorbeeld Sinterklaas, het kerstfeest en de sportdag georganiseerd. Ook wordt maandelijks het oud papier opgehaald dankzij de inzet van een groep vrijwilligers. Met de opbrengst van het oud papier kunnen we iets extra’s doen voor de school