Ouderraad

Hieronder kunt u informatie van de OR lezen.

De ouderbijdrage voor 2017-2018 is vastgesteld op € 40.= per jaar inclusief schoolreis. Bij instromen na 1 januari 2018 bedraagt de ouderbijdrage
€ 30,00 per kind.

Het schoolkamp voor groep 8 wordt apart gefactureerd.

De ouderbijdrage kunt u overmaken op bankrekening van de
OR De Hunenborg en dat is is: NL90 RABO 0149 1470 90, onder vermelding van voor en achternaam van uw kind(eren) en het schooljaar.