Ouderbijdrage 2018-2019

De ouderbijdrage voor 2018-2019 is vastgesteld op € 40.= per jaar inclusief schoolreis. Bij instromen na 1 januari 2019 bedraagt de ouderbijdrage
€ 30,00 per kind.
Voor een leerling in groep 8 wordt € 42,- extra in rekening gebracht voor het schoolkamp.

De ouderbijdrage kunt u overmaken op bankrekening van de
OR De Hunenborg en dat is is: NL90 RABO 0149 1470 90. Onder vermelding van voor en achternaam van uw kind(eren) en het schooljaar.