Schooltijden

Schooltijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 14.15 uur.

Vakantierooster 2017 – 2018

Hieronder treft u een volledig overzicht van de schoolvakanties en vrije dagen in het huidige schooljaar aan.

   Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2017
   Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 7 januari 2018
   Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
   Paasmaandag 2 april 2018
   Meivakantie 27 april t/m 13 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
    Zomervakantie 23 juli 2018 t/m 31 augustus 2018