Uitstroomgegevens

Resultaten van ons onderwijs
Resultaten zeggen veel over de kwaliteit van het onderwijs. Op De Hunenborg streven we naar hoge opbrengsten. We willen echter niet het kind uit het oog verliezen. We werken daarom handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we hoge en duidelijke doelen stellen maar dat we ook goed naar het kind zelf kijken; wat heeft het nodig om goed te presteren? We kijken dus niet alleen naar resultaat.

Om voor u inzichtelijk te maken hoe we presteren kunt u hier de eindopbrengsten lezen en zien op welk soort onderwijs onze leerlingen na de basisschool komen.