De Vreedzame school

IKC De Hunenborg werkt volgens de filosofie van De Vreedzame School. We werken aan sociale competenties en democratisch burgerschap. Een belangrijk uitgangspunt is dat de school en de klas worden gezien als een leefgemeenschap waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich gehoord en gezien voelen. Waarbij iedereen een stem krijgt en er geleerd wordt om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We staan open voor de verschillen tussen mensen. Op deze manier proberen we niet alleen iedereen verantwoordelijk te laten voelen voor de school, maar ook juist voor elkaar.

 

De vreedzame school is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie; een aanpak waarin de kracht van kinderen, ouders en leerkrachten centraal staat. Het lesprogramma is opgebouwd in zes blokken waarin de kinderen sociale competenties leren.
 • We horen bij elkaar
 • We lossen conflicten zelf op
 • We hebben oor voor elkaar
 • We hebben hart voor elkaar
 • We dragen allemaal een steentje bij
 • We zijn allemaal anders

Belangrijke elementen van de vreedzame school:

 • De school heeft een grondwet met schoolregels, waar eenieder zich aan moet houden. De regels zijn bedacht door leerkrachten en gelden op centrale plekken in de school.
 • Iedere ochtend geven we alle kinderen een hand bij het binnenkomen. De leerkracht staat dan bij de deur.
 • Verschil tussen opstekers (complimenten) en afbrekers (iets onaardigs wat iemand zegt).
 • Iedere groep heeft eigen groepsafspraken. De afspraken zijn gemaakt door de groep en horen bij de groep.
 • Bij conflicthantering gebruiken we 3 petten. Rood (je reageert agressief, boos en gebruikt hierbij geweld of scheldwoorden), blauw (je negeert het en loopt er bij weg) en geel (je gaat op zoek naar een compromis en lost het op door in gesprek te gaan). Op de Hunenborg gebruiken we het liefst de gele pet.
 • Wanneer leerlingen een conflict (als je het niets met iemand eens bent) hebben mogen ze dit samen op lossen. Een ruzie (gebruik van geweld) wordt opgelost met behulp van een leerkracht. Er is een stappenplan voor het oplossen van conflicten en ruzies.
 • Hebben leerlingen hulp nodig bij het samenspel of het oplossen van een conflict (geen ruzie), dan kunnen zij een van onze mediatoren om hulp vragen. Je kunt mediator worden als je in groep 6, 7 of 8 zit. Eén keer per jaar kunnen leerlingen solliciteren op deze taak. De gekozen leerlingen volgen hier dan een driedaagse training voor. Tijdens de meditatie volgen zij een vast stappenplan om een conflict op te lossen en een ruzie te voorkomen. Op deze manier dragen zij op onze Vreedzame School een steentje bij aan een veilige sfeer binnen onze school.
 • Kinderen die het gevoel van veiligheid van anderen schade toebrengen door hun houding of gedrag, waardoor een medeleerling en/of leerkracht zich onveilig voelen, kiezen er zelf voor om de verbinding met de groep te verbreken.