Taallijn

Als school vinden wij het belangrijk dat het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen hoog is.
Als we naar de taalontwikkeling kijken, betekent dit dat we alle leerlingen binnen onze school en groepen willen bedienen naar wat hun taalonderwijsbehoefte is, dit doen wij door te werken met de werkwijze “Zien is snappen”. Daarnaast werken we nauw samen met logopedisten, Kentalis en het expertiseteam taal. Iedere week worden nieuwe woorden geïntroduceerd. Deze woorden passen bij het thema waarover gewerkt wordt. Tijdens het spel van de kinderen worden deze woorden veel herhaald. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de woordenschat van onze kinderen flink wordt uitgebreid.